Attīrīšana no izplūdes gāzēm


Gaisaattīrīšana no izplūdesgāzēmgaražās, autoparkingos, auto stāvvietās


Gaisa attīrīšanas pamatproblēma garāžās, parkingos un autostāvvietās ir ventilācijas kaitīgo gāzu akumulēšanās ventilācijas sistēmās. Kaitīgās gāzes rodas automobiļa darbināšanas laikā. Rezultātā kaitīgās gāzes koncentrējas ventilācijas tuneļā iekšpusē un pie ventilācijas šahtām, ar kuru palīdzību tiek realizēta netīrā gaisa izmešana. Vislielākā izplūdes gāzu koncentrācija tiek sasniegta automobili iedarbinot un motora uzsildes laikā, tādējādi maksimālais piesārņojums tiek radīts tieši garažās, parkingos un autostāvietās.

Automobiļu izplūdes gāzes satur:

  • Šķidrās degvielas nepilnas oksidācijas vielas (CO, kvēpi, ogļūdeņraži u.c.)
  • Slāpekļa oskidācijas produkti – dažādi slāpekļa savienojumi;
  • Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (tajā skaitā benzopirēns)

Papildinājums.

Latvijā un pārējās Eiropas Savienības valstīs etilētā benzīna tirdzniecība tika aizliegta no 2000.gada 01.janvāra.

Visas tālākminētās vielas ir kaitīgas un grūti atdalāmas. Šo vielu koncentrācija garažās, parkingos un tuneļos var sasniegt tabulā norādīto koncentrāciju:

Toksiskā komponenta nosaukums automobiļu izplūdesgāzu sastāvā Ķīmiskā formula Aptuvenais daudzums viena automobiļa izplūdesgāzēs mg/h
Oglekļa oksīds CO 100000
Aldehīdi (summāri) CH2O (formaldehīds)CH2-CH-CHO (akroleīns) 10000
Kvēpi (ogleklis) C 10000
Ogļūdeņraži vienkārša sastāva (summāri) CH, CH4, C3H6 u.c 30000
benzopirēns C20H12 3000

Toksisko vielu daudzums izplūdes gaisā no ventilācijas sistēmas, ja jauda ir  10000m3/h un vienlaicīgi tiek darbināti automobiļi:

Vienmērīgi darbojošos automobiļu skaits Toksisko vielu daudzums ventilācijas izplūdesgaisā, mg/m3 Pieļauja māizplūdes gāzu koncentrācija gaisā, mg/m3 Toksisko vielu daudzums pēc gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības, ne vairākkā mg/m3
10 15-25 3 0.3-0.5
20 60-100 3 0.6-1.0
30 45-75 3 0.8-1.5
50 75-125 3 1.5-2.5
100 150-250 3 3.0-5.0

Izplūdes gāzu toksisko komponentu ietekme uz cilvēku ir dažāda. Oglekļa oksīds izraisa skābekļa baduorganismā un ietekmē centrālo nervu sistēmu. Aldehīdi (formaldehīdi, etiķa aldehīdi, akroleīns u.c.) kairina gļotādu un centrālo nervu sistēmu. Pie kancerogēnām vielām var pieskaitīt benzapirēnu, policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus, antracēnus. Tās ir stipras iedarbības indes, kas izraisa saindēšanos, saārda elpošanas orgānus un nervu sistēmu. Lai izvairītos, ir nepieciešama gaisa attīrīšana no gāzveida piesārņojuma.

Mūsdienās visizplatītākā un pielietojamākā metodeventilācijas gaisa attīrīšanai tuneļos  ir izkliedes metode. Šī metode noved pie ievērojamiem apkārtējās vides piesārņojumiem tuneļu ventilācijas šahtu tuvumā. Šie piesārņojumi skar ne tikai gaisu, bet arī augsni un ūdens tilpnes.

Lai izvairītos no gaisa, augsnes un ūdens tilpņu piesārņojumiem OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi gaisa attīrīšanas iekārtu kompleksu, kas balstās uz plazmas tehnoloģijām gāzizlādes-katalītiskās gaisa attīrīšana no gāzveida piesārņojumiem – Gāzizlādes konverters «Yatagan».

Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi unizmeklējumiemdažādiem objektiem, kas saistās ar autotransporta ekspluatāciju, mēs Jums varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

  • Gaisa attīrīšana no benzola un šķaidītāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konvertes «Yatagan X,X-1000» un«Yatagan X,X-2000 »
  • Recirkulējošāsventilācijassistēmāsgaisaattīrīšanaigāzizlādeskonverters«YataganX,X-200P».

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzamsazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu no izplūdes gāzēm, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokomplektēts ar ventilatoru).