Attīrīšana no gāzes izdalījumiem


Attīrīšanas metode gāzes


Mūsdienās, lai izgatavotu lētus metālaizstrādājumus tiek pielietotas jaunas tehnoloģijas. Pamattehnoloģijas, kurās tiek pielietoti mūsdienīgi materiāli un aprīkojums:

1. COLD-BOX-AMIN tehnoloģija. Šī tehnoloģija ir ļoti līdzīga pamata tehnoloģijai (metāla liešana smilšu – māla formās), tikai smilšu saistvielai tiek pielietoti mākslīgie sveķi. Lai mākslīgie sveķi sacietētu tiek pielietoti īpaši serdes bloki, kuros tiek izpūsti trešējie amīni. Visbiežāk pielietojams ir trimetilamīns un dimetilamīns

Dimetilamīns (CH3)2NC2H5
Trimetilamīns(CH3)3N
Bīstamības klase: 3
Limitējoš bīstamības rādītājs: reflektīva viela ar asu, nepatīkamu smaku
PDK maksimālā vienmreizēja norma – 10mg/m3
PDK diennakts vidējais lielums—mg/m3
ASV DARBA VIDES NORMATĪVI:
TLV (maksimāli pieļaujamā koncentrācija) – 1ppm;
STEL( maksimāli pieļaujamā vienas reizes koncentrācija ar saskari ne ilgāk kā 15 min.un ne biežāk kā 4 reizes diennaktī) -3ppm
Riska grupa grūtniecības laikā: IIc
Iedarbība –ieelpojot – klepus, sāpes kaklā, atdusa, apgrūtinoša elpošana, galvassāpes, reiboņi, nespēks, samaņas zudums, slikta dūša, kairina acis un elpceļus, iespējama nosmakšana, sāpes acīs, neskaidra redze, laicīgs redzes zudums.

Dimetiletilamīna un trimetiletilamīna pielietošana COLD-BOX-AMIN tehnoloģijās  ir nepieciešama darba vides un izplūdes ventilācijas gaisa attīrīšana.

Mūsdienās ir vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī metāla izstrādājumu izgatavošanā: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no dimetiletilamīna un trimetiletilamīna – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešams galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, kuri darbojas ar COLD-BOX-AMIN tehnoloģiju mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

  • Gaisa attīrīšana no dimetiletilamīna un trimetietilamīna rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konvertes «Yatagan X,X-4000 X»;
  • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzamsazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu rūpnieciskiem gaisa piesārņojumiem, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās, recirkulācijas sistēmās,  tā arī var tikt uzstādīts lokāli.

2. Metāla liešana putumodeļos (gāzētiem modeļiem). Šīs tehnoloģijas ietvaros tiek gatavotas vienreiz lietojamas formas no penopolistirola. Pēc tam šīs formas tiek sajauktas konteineros ar smiltīm, smiltis sablietējas, pārklājas ar plēvīti un konteiners vakumējas (lai modelis nedūmotu, parasti no konteinera ar sūkņa palīdzību tiek atsūktas gāzes – tiek noteikts spiediens  – aptuveni 0.5 atmosfēra). Ielietais metāls pilnīgi izkausē penopolisterola formu, iemaisot to sevī un pilnībā atkārto formu.

Gaisa piesārņojums

Dotās tehnoloģijas pielietojums noved pie tiešas gaisa piesārņošanas momentā, kad tiek atsūknētas bīstamās gāzes no konteinera metāla liešanas laikā un kādu laiku pēc liešanas.

Atsūknētā gaisa satāvā ietilpst: gāzveida polistirola sadalīšanās produkti, aeirosoli, dūmi, kvēpi u.c. savienojumi. Minētajiem savienojumiem piemīt spēcīgas, nepatīkama smaka un tie ir bīstami, tādēļ gaisa attīrīšana ir nepieciešama.

Gaisa attīrīšanas metodes

Metāla iekārtu liešanas ar putu modeļu palīdzību rekomendē izmantot gāzu galējo oksidācijas metodi. Taču praksē ir pierādīts, ka sadedzināt (pilnībā oksidēt) atsūknētās gāzes ir neiespējami ( jo rodas uguns stabs, nepieciešams speciāls uzgalis, kur gāzes izdalās un tiek dedzinātas, degšana nav patstāvīga, rodas karstas vielas, veidojas CO., …)

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu, kas paredzēts metāla liešanas uzņemumu piesārņotā gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

  • Gaisa attīrīšana no benzola un šķaidītāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konverters«Yatagan X,X-8000 C»
  • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P» vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzamsazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters « Yatagan», lai attīrītu gaisu rūpnieciskiem gaisa piesārņojumiem, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās, recirkulācijas sistēmās,  tā arī var tikt uzstādīts lokāli.