Attīrīšana no stirola (vinilbenzols)


Gaisa attīrīšana no stirola stikla plastikas un  kompozītu ražošanā.


Stikla šķiedras un kompozīto materiālu ražošanā tiek izmantotas līdzīgas tehnoloģijas, kas tiek bāzētas uz armējošu materiālu, pildījuma un saistvielu izmantošanas. Mūsdienās visbiežāk sastopamā saistviela stiklšķiedras rūpniecībā ir poliēteriskie sveķi un speciāli kompozīciji kā Gel Coat. Katrs no šiem komponentiem rada darba vides gaisa piesārņojumu un ventilācijas sistēmā plūstošā gaisa piesārņojumu:

  • Putekļi. Veidojas pie pildvielu izmantošanas un gatavo izstrādājumu apstrādes.
  • Tvaiki un plastifikatora aeirosoli, Gel-coat, LKM un citi tehnoloģiskie pievienojumu.
  • Stirola tvaiki (stirola monomērs). Emisija notiek pie izstrādājuma veidošanas un Gel-coata izmantošanas;
  • Atšķaidītāju tvaiki. Izdalās pie gatavo izstrādājumu apstrādes un krāsošanas.

Visbīstamākie un grūtāk attīrāmie savienojumi no iepriekšminētā saraksta ir stirola un atšķaidītāju tvaiki. Stirola un atšķaidītāju koncentrācija gaisā stikšķiedras un kompozītmateriālu ražošanā saniedz pat 500 mg/m3!

Stirols (vinilbenzols, feniletilēns, etilēnbenzols) C8H8  VAI C6H5CH=CH2eļļaiņs šķidrums no gaiši dzeltens līdz bezkrāsainam, smarža – salda ;
Bīstamības klase:  2 (Xn, R10 –uzliesmojoša, R10-kaitīga ieelpojot, R36/38 kairinoša acīm un ādai)
Limitētais kaitīguma rādītājs: Reflektīvi-rezorbtīvais;
PDK maks. Vienreizēja : 0.04mg/m3
PDK dienakts vid. 0.002 mg/m3
Normas darbam ASV
Maksimāli pieļaujamās normas: 50ppm: 213 mg/m3
Maksimāla vienreizēja koncentrācija, saskarei ar ādu, ne ilgāk kā 15 minūtes, ne biežāk kā 4 reizes darba dienā: 100ppm; 426 mg/m3

Stirols:  Kairina ādu, acis un elpošanas sistēmu. Šķidruma norīšana vai tvaiku ieelpošana var novest līdz plaušu aspirācijai ar risku iegūt ķīmisku plaušu iekaisumu. Iedarbība izraisa samaņas zudumu. Atkārtota vai ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt dermatīti vai ādas sensabilizāciju. Atkārtota vai ilgstoša tvaika ieelpošana var izraisīt astmu. Viela ietekmē centrālās nervu sistēmas darbību.

Viela cilvēkam ir kancerogēna.

Darba vides gaisa attīrīšana no stirola monomēriem var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

  • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
  • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Uzņēmumi, kuru darbības nozare ir saistīta ar rūpniecību, kā rezultātā gaisā notiek stirola monomēru vai cita veida gaisa piesārņojuma emisija, ir spiesti meklēt ne tikai darba vides  gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī stiklšķiedras un kompozītmateriālu ražošanas nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

  • Gaisa attīrīšana nostirola monomēriem un šķīdinātāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konverteri «Yatagan X,X-2000»;
  • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverteri «Yatagan X,X-200P» vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iekārtas atbilstu pilnīgi ražošanas īpatnībām un prasībām, iekārtu Yatagan pēc pasūtītāja pieprasījuma komplektējam ar dažādiem papildus pirmsattīrīšanas filtriem (kabatu tipa filtri EU7 vai kaskādes tipa filtri EU4-EU9) vai arī aeirosolus aizturošiem filtriem ar lielu efektivitāti (Yatagan FOP)

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzam sazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu no stirola monomēriem un šķīdinātāju tvaikiem,tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokomplektēts ar ventilatoru).