Gaisa attīrīšana no dimetiletilamīna


Gaisa attīrīšana no dimetiletilamīna ķīmiskajā rūpniecībā


Ķīmiski ražoti audumi un diegi ir pamatkomponenti tehniskā tekstila rūpniecībā. Tehniskais tekstils tiek izmantots dažādās ekonomikas nozarēs – gan mašīnbūvniecībā, gan celtniecībā, kā arī ceļu apsaimniekošanas un lauksaimniecības nozarēs.

Mūsdienās ir dažādas ķīmisku šķiedru ražošanas iespējas (poliamīdi, poliefērie un polipropilēni), kuriem tiek piešķirts noteikti nosaukumi: kaprons, spandeks utt.

Ķīmisku šķiedru ražošana katram šķiedras veidam ir atšķirīga, bet ir arī kopīga specifika – darba vides gaisa piesārņojums un atmosfēras piesārņošanas ar dažādām kaitīgām gāzēm un tvaikiem. Kā piemēram:

Spandeks diegu ražošanā darba zonas un atmosfēras gaisā izdalās: tetrahidrofurāns, butanols, dimetilformaldehīdi, AMT-300 eļļas aeirosols.

Kaprona diega ražošanas procesa laikā gaiss tiek piesārņots ar: karpolaktāmu, dinilu, etiķskābi, ieeļotāju (Sintoks, terpems) aeirosoliem un tvaikiem.

Karpolaktāms (E-aminokarponskābes laktāts). Ūdenī, spirtā un benzolā šķīstošs. Piemīt ādas kairinošas īpašības.
PDK gaisa sastāvā darba vidē – 10mg/m3
Tetrahidrofurāns – bezkrāsains šķīdums, šķīst ūdenī. Narkotiska viela, kairina gļotādu.
PDK gaisa sastāvā darba vidē: 100 mg/m3
PDK atmosfērā apdzīvotās vietās diennakts vid. – 0.2 mg/m3.

Darba vides gaisa attīrīšana no kaitīgām gāzēm un tvaikiem sintētisko šķiedru un diegu ražošanā var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

  • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
  • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī sintētisko šķiedru un diegu ražošanas nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

  • Gaisa attīrīšana no stirola monomēriem un šķīdinātāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konverteri«Yatagan X,X-2000»;
  • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverteri «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».