Attīrīšana no TDI


Gaisa attīrīšana no TDI (toluola diizocianāts) paralonu un poliuritānu ražošanā


Dažādu paralonu un poliuretānu ražošana balstās uz līdzīgu tehnoloģiju izmantošanas. Pamatatšķirības šajās tehnoloģijās ir gatavo izstrādājumu formēšana, tā elasticitāte un pielietojums ekspluatācijā.
Paralonu un izolācijas PPU izgatavošanas pamatpakāpes ir :

 1. Komponentu A un B sajaukšana;
 2. Tehnoloģisko piejaukumu un maisījumu pielietošana;
 3. Izsmidzināšana uz virsmas vai formām;
 4. Maisījuma uzputošana;
 5. Izturēšana (paralonam)
 6. Mehāniskā izstrādājuma apstrāde;

Pamatkomponenti paralonu un neelastīgo PPU ražošana:

 1. Polioli;
 2. Izoacetāti (toluilendizocianāts, difenilmetandiizoacionāts, …);
 3. Modificētie piemaisījumi (trešējie amīni)
 4. Alvas trešējie organiskie savienojumi (alvas oktoāts);
 5. Virsmas aktīvi silikona stabilizatori;
 6. Metilēnhlorīds (vecās tehnoloģijas);

Poliuretānu un paralonu ražošanai nepieciešamo komponentu un iekārtu piegādātāji apgalvo, ka visi materiāli un savienojumi ir nekaitīgi ekoloģijai un cilvēkam. Šie apgalvojumi ir bezatbildīgi, jo:

 1. Apgalvot, ka izoacetāti ir nekaitīgi, tikai ieteicams ar tiem strādāt gāzmaskās vai ogles respiratoros.
 2. Pēc spēkā esošajām normām, rūpnīcas, kurās ražo putupoliuretānus nedrīkst atrasties tuvāk kā 500 m no dzīvojamām mājām. Tajā pat laikā apgalvo, ka paralona ražošanas kaitīgums ir tikai izplatītas baumas.
 3. Paziņo par dažu komponentu augsto toksiskumu, bet mierina ar to, ka šie kaitīgie savienojumi pēc ķīmiskās apstrādes sairst pāris stundu laikā pēc tam, kad ir izgatavots poliuretāns.

Vislielākā bioloģiskā agresija piemīt izoacetātiem, kas ir spēcīgi sensibilizatori. Pat visīsākā šīs vielas ieelpa var izraisīt strauju elpceļu reakciju (kairinoša un dedzinoša reakcija), kas izraisa traheobronhītu, deskvamāciju un epitēlija nekrozi. Daudz zemākas koncentrācijas izraisa astmatisku stāvokli, kas izskaidrojama ar jūtīgu elpceļu reakciju uz šāda veida gāzēm. Augsta intoksikācija izpaužas ar acu gļotādas un elpceļu kairinājumu. Attīstās ass konjuktivīts, rinofaringīts, bronhīts ar astmātiskiem komponentiem. Var izpausties toksiskā pneimonija.

Ja ir sistemāmtiska izoacetāta iedarbība, rodas paaugstināta jūtība pret to.
PDK izoacetātu ir 0.05-1 mg/m3
Kancerogēnas vielas.

Darba vides gaisa attīrīšana un dezodorācija var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

 • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
 • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā

Paralonu un poliuretānu ražošanā gaisu, kas nokļūst ventilācijas sistēmā ir jāattīra no Toluilendiizoacetātiem, kas kairina acis un elpceļu gļotādu, izraisa astmātiskas un alerģiskas reakcijas. Rezultātā daudzi poliuretāna un paralona ražotāji mēģina rast risinājumu gaisa attīrīšanārūpnīcā.

Mūsdienās ir vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī kokapstrādes nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībās «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešams galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.
Efektivitāte – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem dažādās ražotnes un uzņēmumos, mēs Jums varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

 • Gaisa attīrīšana no toluola diizocianāta rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konvertes «Yatagan X,X-1000»un «Yatagan X,X-2000 »
 • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iekārtas atbilstu pilnīgi ražošanas īpatnībām un prasībām, iekārtu Yatagan pēc pasūtītāja pieprasījuma komplektējam ar dažādiem papildus pirmsattīrīšanas filtriem (kabatu tipa filtri EU7 vai kaskādes tipa filtri EU4-EU9) vai arī aeirosolus aizturošiem filtriem ar lielu efektivitāti (Yatagan FOP)

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzamsazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu no toluola diizocianāta, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokomplektēts ar ventilatoru).