Gaisa attīrīšana no SMAKĀM


Gaisa attīrīšana no smakām pārtikas pārstrādes uzņēmumos


Pārtikas rūpniecība piesārņo gaisu galvenokārt ar smakām un dūmiem. Kā piemēram:

 • Pārtikas aromatizētāju rūpniecība – smakas tostarp arī slikti smakojošas;
 • Gaļas un zivs kūpināšana – stipras, raksturīgas smakas, dūmi;
 • Gaļas un zivju pārstrādes uzņēmumi – slikti smakojošas vielas;
 • Dzīvnieku barības ražošana – nepatīkamas smakas;
 • Čipšu ražošana – smakas;
 • Riekstugrauzdēšana – smakas, eļļainamigla;
 • Kombikormaražošana – ļotinepatīkamasmaka!!!

Tādāveidāgandrīzikvienapārtikasrūpniecībairraksturīgaarasuunnepatīkamusmakuemisiju. Smaka, tānavvienkāršaviela, parasti to izraisalielsdaudzumsķīmiskusavienojumu. Pats nepatīkamākaisirtas, ka pat nesasniedzotnoteiktāsnormasšīssmakasirlabisajūtamas.

Pārtikasrūpniecībāvisbiežākierūpnieciskāsventilācijasizmešiir:

 • Etiķa skābes ēteri;
 • Monokarbonskābes;
 • Laktāti;
 • Formaldehīdi;
 • Naftalīns;
 • Diacetāts;
 • Amonija acetāts;
 • Etilbenzols;
 • Dimetilbenzols;
 • Antracēns;
 • Akroleīns;
 • Sviestskābe;
 • Fenols;
 • Toluols;
 • Benzols….

Visgrūtāk gaisu attīrīt ir no tādiem savienojumiem, kuri rada nepatīkamas smakas, tātad tādi ķīmiski savienojumi, kuru vsimazākā koncentrācija gaisā rada raksturīgu smaku.

Uzņēmumi, kuru darbības nozare ir saistīta ar pārtikas rūpniecību, kā rezultātā gaisā notiek dažādu smakojošu un kaitīgu vielu emisija, ir spiesti meklēt ne tikai darba vides  gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām un smakojošām gāzēm: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no smakojošām un kaitīgām gāzēm, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

 • Gaisa attīrīšana no stirola monomēriem un šķīdinātāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konverteri«Yatagan X,X-1000/4000»;
 • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverteri «Yatagan X,X-200P».