Gaisa attīrīšana no dūmiem


Metāla, finiera, DSP, plastikas, gumijas, kompozītu materiālu griešana ar lāzera palīdzību


Mūsdienās strauji attīstās uzņēmējdarbība, kuras pamatā ir darbības ar lāzertehnoloģijām, lai apstrādātu virsmas. Viens no lāzertehnoloģiju visizplatītākajiem veidiem ir lāzergriešana un lāzeriekārtu izmantošana lekālu iegūšanai.

Apstrādājot materiālus ar lāzertehnoloģijām rodas dažādas gāzveida vielas, kuras sastāv no tehnoloģiskajām gāzēm (CO2, N2, argona u.c.) un materiālu termiskās sadalīšanās produktiem.

Atkarībā no materiāla, kuru apstrādā ar lāzertehnoloģijām (metāls, finieris, dsp, plastiks, gumija, kompozītmateriāli) piesārņojuma veids var krasi atšķirties:

  • Dažādi dūmi;
  • Tvaiki, aeirosoli un organiskās gāzes;
  • Neorganiskie savienojumi.

Katrs no iepriekšminētajiem komponentiem ir darba vides gaisa piesārņojums un izplūdes ventilācijas gaisa tehnoloģisks piesārņojums. Ir nepieciešama gaisa attīrīšana.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, kuros darbības specifika ir darbs ar lāzertehnoloģijām apstrādājot materiālus, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam gaisa attīrīšanas veikt pieslēdzot lāreiekārtām nosūces sistēmu ar gāzizlādes konverteru «Yatagan X,X-2000/8000 Laser»Gaisa apstrādes iekārta, ja tiek uzstādīta pilnā komplektācijā lieliski attīra visus rūpnieciskās ventilācijas izmešus. Šāda veida iekārtai ir nepieciešama periodiska «savācēju elementu» un plazmas elementu tīrīšana.

Ir iespējama arī citu gāzizlādes konverteru modifikāciju izmantošana.

  • Gāzizlādes konverters «Yatagan X,X– 1000/4000»- iekārta lieliski tiek galā ar rūpnieciskās ventilācijas izmešies, izņemot dūmiem.
  • Gāzizlādes konverters «Yatagan X,X– 2000/8000 Laser MX»- iekārta ir aprīkota ar iekšējo elementu pašattīrīšanās sistēmu (mazgāšana un žāvēšana).