Attīrīšana no šķīdinātāja tvaikiem


Krāsošanas kameru ventilācija: gaisa attīrīšana no tvaikiem, kuri rodas krāsu un laku rūpniecībā.


Rūpnieciskā laku un krāsu izmantošana ietver sevī divas rūpnieciskās nozares:

 1. Krāsu un laku ražošana
 2. Krāsu un laku izmantošana virsmu apstrādei.

1. Krāsu un laku ražošanā praktiski visās rūpnīcās tiek izmantotas līdzīgas tehnoloģijas: Pamata sajaukšana, pigmenta, šķīdinātāja un speciālu piejaukumu iemaisīšana. Tehnoloģisko procesu laikā dažādos rūpnīcas nodalījumos darba vides gaisā izgaro kaitīgi tvaiki un gāzveida savienojumi:

 • Putekļi. Veidojas iekraujot pigmentu;
 • Organisko vielu tvaiki un gāzes (tehnoloģiskie piemaisījumi);
 • Šķīdinātāju tvaiki. Emisija rodas veicot iekraušanas, dozēšanas, maisīšanas un fasēšanas darbus;

Viskaitīgākie un grūtāk atdalāmie no gaisa ir dažādu šķīdinātāju tvaiki. Laku-krāsu ražošanas procesā kaitīgo tvaiku koncentrācija gaisā sastāda līdz pat 4000mg/m3!
Nepilns vielu saraksts, kas laku-krāsu ražošanas procesa laikā izdalās gaisā un to piesārņo, veidojot kaitīgu piesārņojumu darba vidē un ventilācijas izplūdē veidojot rūpnieciskos ventilācijas izmešus

Metiletilēnglikols, Stirols, Acetons, Metilizobutilēnketons, H-butilānacetāts, Toluols, Ksilols, Etilēnbeznols, 2-metoski-1-metilacetāts, butilacetāts, etiltoulols, mezitilēns, dietilbenzols, durols, benzolskābes un ftalātskābes efīri, unbekāns, dodekāns, trubekāns, nonadekāns, eikozāns, dimetilundekāns, etilacetāts, etilspirts, metoksipropilacetāts, u.c.

Daļa no savienojumiem, kas sastopami rūpnieciskos ventilācijas izmešos ir indīgi. Nepieciešama gaisa attīrīšanas sistēma.

Stirols (vinilbenzols, feniletilēns, etilēnbenzols) C8H8 VAI C6H5CH=CH2 eļļaiņs šķidrums no gaiši dzeltens līdz bezkrāsainam, smarža – salda ;
Bīstamības klase: 2 (Xn, R10 –uzliesmojoša, R10-kaitīga ieelpojot, R36/38 kairinoša acīm un ādai)
Limitētais kaitīguma rādītājs: Reflektīvi-rezorbtīvais;
PDK maks. Vienreizēja : 0.04mg/m3
PDK dienakts vid. 0.002 mg/m3
Normas darbam ASV
Maksimāli pieļaujamās normas: 50ppm: 213 mg/m3
Maksimāla vienreizēja koncentrācija, saskarei ar ādu, ne ilgāk kā 15 minūtes, ne biežāk kā 4 reizes darba dienā: 100ppm; 426 mg/m3

Stirols: Kairina ādu, acis un elpošanas sistēmu. Šķidruma norīšana vai tvaiku ieelpošana var novest līdz plaušu aspirācijai ar risku iegūt ķīmisku plaušu iekaisumu. Iedarbība izraisa samaņas zudumu. Atkārtota vai ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt dermatīti vai ādas sensabilizāciju. Atkārtota vai ilgstoša tvaika ieelpošana var izraisīt astmu. Viela ietekmē centrālās nervu sistēmas darbību.
Viela cilvēkam ir kancerogēna.

Darba vides gaisa attīrīšana no stirola monomēriem var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

 • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
 • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Uzņēmumi, kuru darbības nozare ir saistīta ar rūpniecību, kā rezultātā gaisā notiek stirola monomēru vai cita veida gaisa piesārņojuma emisija, ir spiesti meklēt ne tikai darba vides gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī stiklšķiedras un kompozītmateriālu ražošanas nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no stirola un šķīdinātāju gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

 • Gaisa attīrīšana nostirola monomēriem un šķīdinātāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konvertes «Yatagan X,X-1000/4000»;
 • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iepazītos ar atsauces sarakstu sazināties ar pārdošanas daļas konsultantu.

UZMANĪBU! Iekārta nav filtrs. Gāzizlādes konverters «Yatagan» ir rūpnieciska gaisa attīrīšanas iekārta, kurai nav nepieciešami papildus maināmi komponenti un materiāli.

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu no stirola monomēriem un šķīdinātāju tvaikiem, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokompolektēts ar ventilatoru).

2. Krāsu un laku izmantošana virsmas apstrādei rūpniecībā.
Lai attīrītu gaisu no rūpnieciskā piesārņojuma, kas rodas virsmas apstrādei ar lakām un krāsām, nepieciešams ievērot īpatnības, kuras saistās ar virsmas apstrādes tehnoloģiju un materiālu izmantošanu. Eksistē vairākas apstrādes tehnoloģijas un laku-krāsu sastāva veidi. Katrā no gadījumiem darba vides gaisa piesārņojums un rūpnieciskās ventilācijas izmeši ir atšķirīgi:

2.1. Polimērā (pulverveida) krāsošana – poliēteriskā, epoksipoliēteriskā, epoksīdā. Pārklājums uz virmas tiek uzklāts sausa pulvera veidā ar elektrostatiskā sprieguma palīdzību. Virsma tiek pārklāta speciālās krāsnīs, kurās temperatūra sasniedz 150-180°C.
Piesārņojums: krāsas pulveris, krāsas kušanas procesa laikā krāsnī izdalītie gāzveida savienojumi, šķīdinātāja tvaiki apstrādājot virsmu pirms krāsošanas. Nepieciešams krāsošanas kameras filtrs.

2.2. Divkomponetu gruntis un krāsas – izdalījumi komponetu sajaukšanas laikā. Īpaši progresīva tehnoloģija ir komponentu sajaukšana tieši pirms krāsas izsmidzināšanas uz virsmas, proti, sajaukšana notiek tieši pirms nokļūšanas uz virsmas.

Piesārņojums: laku krāsu aeirosoli, šķīdinātāju un krāsu komponentu tvaiki. Tāpat notiek arī krāsu aeirosolu aplikumu veidošanās uz gaisa vadu sieniņām un ventilatoriem. Nepieciešams krāsošanas kameras filtrs

2.3. UV gruntis un krāsas – polimerizējas iedarbojoties gaismai ar ultravioleto starojumu. Pielietojums – krāsa tiek izsmidzināta uz virsmas, kura pēc tam tiek novietota uz noteiktu laiku vietā, kur iedarbojas ultravioletie stari.

Piesārņojums: Laku krāsu aeirosoli, šķīdinātāju un krāsu komponentu tvaiki. Tāpat notiek arī krāsu aeirosolu aplikumu veidošanās uz gaisa vadu sieniņām un ventilatoriem. Nepieciešams krāsošanas kameras filtrs.

2.4. Tradicionālā «krāsošana» – nitrokrāsas, nitrolakas un gruntis, eļļas krāsas, lakas un gruntis. Dažādas kompozīcijas ar dažādiem šķīdinātājiem. Uzklāšana –dažāda: no uzklāšanas ar otu līdz izsmidzināšanai ar speciālas aparatūras palīdzību.

Piesārņojums: Laku krāsu aeirosoli, šķīdinātāju un krāsu komponentu tvaiki. Tāpat notiek arī krāsu aeirosolu aplikumu veidošanās uz gaisa vadu sieniņām un ventilatoriem. Nepieciešams krāsošanas kameras filtrs.

Jebkura veida lakošanas un krāsošanas darbi notiek speciālās krāsošanas kemerās. Ventilācija parasti pieplūdes – nosūces.

Iekārtu komplekss, lai attīrītu gaisu no ventilācijas kamerām ventilācijas sistēmā ir:

 1. Gaisa attīrīšana no krāsu aeirosoliem –skruberi, ūdens filtrs, ūdens aizkars, augstas efektivitātes filtrs, u.c. ….
 2. Attīrīšana no pulverveida krāsas – ciklons, kabatu filtrs, elektrostatiskais filtrs, u.c.
 3. Attīrīšana no šķīdinātāju tvaikiem un gāzēm – Gāzizlādes katalizators «Yatagan X,X-1000/4000»
 4. Darba vietas recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».