Attīrīšana no formaldehīdiem


Gaisa attīrīšana no formaldehīdiem koksnes pārstrādes uzņēmumos


Kompozītie materiāli, kuru pamatā ir koksnes sastāvs (skaidu plāksnes, finieris u.c.) un savienotājmateriāli (sveķi). Koksnes pārstrādes uzņēmumos gaisa piesārņojuma cēlonis ir tādu materiālu ražošana kā finieris, DSP, MDF u.c. koksnes pamata kompozītmateriāli.

Finieris – slāņveida materiāls, kas sastāv no salīmētām plānām, plēstām koka plāksnītēm, nereti kompozīcijā ar citiem materiāliem. Atkarībā no finiera ražošanā pielietojamām līmēm, tiek ražotas sekojošas fiieru grupas:
FSF – finieris ar paaugstinātu mitruma izturību, pielieto fenolformaldīda līmi.
FK – finieris ar vidēju mitrumizturību, pielieto karbamīdformaldehīdu līmi.
FBA – finieris ar vidēju mitrumizturību, pielieto albumīnkazeīna līmi.

DSP – Skaidu plāksnes. Tiek izgatavotas no koksnes pārstrādes atkritumiem – skaidām. Tiek izmantotas dažāda veida koksne. Kā saistvielu skaidu plāksnēm Krievijā izmanto karbomīdformaldehīdu sveķus – skaidas kopā ar sveķiem tiek presētas pie noteiktas temperatūras.

Mūsdienu kokapstrādes nozares attīstība liek izmantot pēc iespējas lētākas saistvielas, kuras ir bāzētas uz formaldehīdiem. Maz kur tiek izmantotas tādas saistvielas kā PVA emulsija un epoksīda savienojumi, jo salīdzinājumā ar saistvielām, kuru sastāvā ir formaldehīdi un fenols, nolietojumam un izturībai ir neliela atšķirība. Saistvielu sastāvā esošie formaldehīdi un fenols ir īpaši kaitīgi, neskatoties uz to, kurā valstī tie ir ražoti.

Formaldehīds (metanāli) H2CO
Bīstamības klase -2
PDK maksimāla vienreizēja – 0.3mg/m3
PDK vidējā diennaktī -0.12 mg/m3
Iedarbība uz cilvēku – dedzinoša sajūta, klepus, galvassāpes, slikta dūša, apgrūtināta elpošana, plaušu tūska.
Viela ir kancerogēna.

Fenols (hidroksibenzols), C6H5OH
Bīstamības klase – 2
PDK maksimāli pieļaujamā vienreizējā norma – 0.1 mg/m3
PDK pieļaujamā diennakts vidējā norma – 0.07 mg/m3
Iedarbība uz cilvēku – pie ieelpošanas ir dedzinoša sajūta, klepus, reibonis, galvassāpes, slikta dūša, atdusa, samaņas zudums, vemšana. Simptomi var būt ar aizkavējumu. Ja nokļūst uz ādas – var tikt cauri ādas barjerai. Nopietni ādas apdegumi. Šoks. Kollaps. Koma. Krampji. Vietējās anestēzijas iedarbība. Nāve. Ja nokļūst acīs – Pastāvīgs redzes zudums. Smagi, dziļi apdegumi.

Gaisa piesārņojuma pamatproblēmas galvenokārt rada skaidu plākšņu un finiera ražošana (kompozītmateriālu ražošana) . Visbīstamākās piesārņojuma vietas uzņēmumā:

 • Vieta, kurā tiek novietots galvenais konveijers un prese;
 • Vieta, kurā tiek sagatavotas saistvielas;
 • Gatavās produkcijas noliktava;
 • Vieta, kurā tiek novietoti līmes veltņi;
 • Vieta, kurā tiek novietotas sagatavotas skaidu plāksnes un karstās preses;
 • Vieta, kurā tiek ierīkotas aukstuma kameras;
 • Gatavās produkcijas krāsošanas un lakošanas telpas;

Darba vides gaisa attīrīšana no fenola un formaldehīdiem var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

 • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
 • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Uzņēmumi, kuru darbības nozare ir saistīta ar rūpniecību, kā rezultātā gaisā notiek fenola un formaldehīdu vai cita veida gaisa piesārņojuma emisija, ir spiesti meklēt ne tikai darba vides gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī stiklšķiedras un kompozītmateriālu ražošanas nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.
Efektivitāte – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no formaldehīdu tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.
Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

 • Gaisa attīrīšana no benzola un šķaidītāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-1000»;vai «Yatagan X,X-2000»
 • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iekārtas atbilstu pilnīgi ražošanas īpatnībām un prasībām, iekārtu Yatagan pēc pasūtītāja pieprasījuma komplektējam ar dažādiem papildus pirmsattīrīšanas filtriem (kabatu tipa filtri EU7 vai kaskādes tipa filtri EU4-EU9) vai arī aeirosolus aizturošiem filtriem ar lielu efektivitāti (Yatagan FOP)
Lai iepazītos ar references lapu, lūdzamsazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu no formaldehīdu tvaikiem, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokomplektēts ar ventilatoru).