Attīrīšana no benzola


Gaisa attīrīšana no benzola poligrāfijas un flekosgrāfijas uzņēmumos


Mūsdienās īpašu vietu ieņem informācija un reklāma, vispieprasītākā ir vizuālāreklāma. Rodoties pieprasījumam strauji pieaug to uzņēmumu skaits, kas nodarbojas ar poligrāfiju un fleksogrāfiju: visdažādākās tehnoloģijas, kas ļauj informāciju attēlu veidā «uzklāt» gandrīz uz jebkuras virsmas.

Piemēram:

 • Žurnāli
 • Brošūras
 • Plakāti
 • Reklāmas bukleti
 • Banneri
 • Iepakojumi
 • U.c.

Kautganstraujā šīsnozaresattīstībaunpieprasījumsradanopietnassekas –gaisā unatmosfērā tiekizmestslielsdaudzumsorganisko šķīdinātāju, daudzi no kuriem ir īpaši bīstami cilvēkiem un apkārtējai videi.

Pie jebkura veida printēšanas tiekizmantotas krāsas, kuru pamatā ir vieglie šķīdinātāji. Katrs no šiemkomponentiemirdarba vides un tehnoloģiskās ventilācijas izplūdes gaisa piesārņojums:

 • Metiletilēnglikols,
 • Stirols,
 • Acetons,
 • Metilizobutilketons,
 • H-butilacetāts
 • Yoluols,
 • Ksilols,
 • Etilēnbenzols,
 • Etilacetāts,
 • Etanols,
 • Metanols,
 • Metoksipropanols,
 • Propanols,
 • U.c.

Organiskie tvaiki un gāzes ir bīstamas un grūti izdalāmas no gaisa sastāva. Poligrāfijas uzņēmumos kaitīgo šķīdinātāju tvaiku koncentrācija ventilācijas sistēmā sastāda līdz 5000 mg/m3!

Darba vides gaisa attīrīšana un dezodorācija var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

 • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
 • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar pogrāfijas un fleksogrāfijas nozari vai cita veida gaisa piesārņojuma veicinošu darbību ir spiesti meklēt ne tikai darba vides  gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī stiklšķiedras un kompozītmateriālu ražošanas nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no benzola gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

 • Gaisa attīrīšana no benzola un šķaidītāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konvertes «Yatagan X,X-1000/4000»;
 • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzamsazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu no benzola un šķīdinātāju tvaikiem, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokomplektēts ar ventilatoru).