Gaisa attīrīšana ventilācijas sistēmās


Gaisa attīrīšanas ventilācijas sistēmās plastikas ražošanas uzņēmumos


Plastikas ražošanā tiek izmantotas vairākas tehnoloģijas:

 • Liešana zem spiediena;
 • Lietu izgatavošana no lokšņveida sagataves;
 • Citi.

Pie jebkura no plastmasas ražošanas veidiem tiek pielietoti līdzīgi ražošanas procesi:

 1. Izejmateriālu (granulu) uzsildīšana un izkausēšana;
 2. Sastāva homogenizācija, vakuumēšana;
 3. Liešana zem spiedienu formās vai lokšņveida sagataves izgatavošana;
 4. Sagatavju atdzesēšana;
 5. Karstā izstrādājumu formēšana (pie lokšņveida sagatavju izmantošanas);
 6. Mehāniskā plastmasas sagatavju apstrāde;
 7. Uzglabāšana;

Gaisa piesārņošana.

Katrā no iepriekšminētajām stadijām notiek darba zonas un apkārtējā gaisa piesārņošana ar sekojošiem gāzveida savienojumiem:

 • Putekļi un aeirosoli (dūmi). Viedojas pie gatavo izstrādājumu mehāniskās apstrādes;
 • Plastifikatoru un tehnisko piedevu tvaiki un aeirosoli;
 • Stirola tvaiki (piemēram pie ABS plastikai) vai arī citiem monomēriem. Emisija notiek uzsildīšanas, vakuumēšanas un formēšanas stadijā.
 • Šķaidītāju tvaiki. Izdalās pie gatavo izstrādājumu apstrādes un krāsošanas.

Bīstamākās un grūtāk atdalāmās vielas iepriekšminētajā sarakstā ir stirola  un šķīdinātāju tvaiki. Ventilācijas sistēmās rūpnīcās, kurās tiek ražoti un apstrādāti polimēri materiāli (plastikāta apstrāde), stirola koncentrācija var sasniegt 500mg/m3.

Stirols (vinilbenzols, feniletilēns, etilēnbenzols) C8H8  VAI C6H5CH=CH2 eļļaiņs šķidrums no gaiši dzeltens līdz bezkrāsainam, smarža – salda;
Bīstamības klase:  2 (Xn, R10 –uzliesmojoša, R10-kaitīga ieelpojot, R36/38 kairinoša acīm un ādai)
Limitētais kaitīguma rādītājs: Reflektīvi-rezorbtīvais;
PDK maks. Vienreizēja : 0.04mg/m3
PDK dienakts vid. 0.002 mg/m3
Normas darbam ASV
Maksimāli pieļaujamās normas: 50ppm: 213 mg/m3
Maksimāla vienreizēja koncentrācija, saskarei ar ādu, ne ilgāk kā 15 minūtes, ne biežāk kā 4 reizes darba dienā: 100ppm; 426 mg/m3
Stirols:  Kairina ādu, acis un elpošanas sistēmu. Šķidruma norīšana vai tvaiku ieelpošana var novest līdz plaušu aspirācijai ar risku iegūt ķīmisku plaušu iekaisumu. Iedarbība izraisa samaņas zudumu. Atkārtota vai ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt dermatīti vai ādas sensabilizāciju. Atkārtota vai ilgstoša tvaika ieelpošana var izraisīt astmu. Viela ietekmē centrālās nervu sistēmas darbību.
Viela cilvēkam ir kancerogēna.

Darba vides gaisa attīrīšana no stirola monomēriem var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

 • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
 • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Uzņēmumi, kuru darbības nozare ir saistīta ar rūpniecību, kā rezultātā gaisā notiek stirola monomēru vai cita veida gaisa piesārņojuma emisija, ir spiesti meklēt ne tikai darba vides  gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī stiklšķiedras un kompozītmateriālu ražošanas nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

 • Gaisa attīrīšana nos tirola monomēriem un šķaidītāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konvertes «Yatagan X,X-2000»;
 • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».