Gaisa attīrīšana no toluola


Gaisa attīrīšana no toluola gumijas pārstrādes uzņēmumos


Mūsdienu pasaule un tehnoloģijas nav iespējamas bez visdažādākajiem gumijas un kaučuka izstrādājumiem. Sākot ar prezervatīviem un beidzot ar rūpnieciskām transportieru lentām un autotransporta riepām. Tā kā nekas nav mūžīgs, tad arī visi gumijas izstrādājumi tiek nolietoti un ir nepieciešama to utilizācija. Mūsdienās daudzās automašīnu kapsētās un atkritumu izgāztuvēs ir sakrājies liels daudzums gumijas izstrādājumu. To visu var pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Gumijas atjaunošanas process ir diezgan sarežģīts. Viens no gumijas pārstrādes etapiem ir gumijas devulkanizācija. Šajā procesā notiek trīskārtējās struktūras noārdīšana un gumijas «drupaču» veidošanās. Turpmākajā rūpniecībā šī pārstrādātā gumija var tikt izmantota dažādos jaunos izstrādājumos: ceļa seguma veidošanā, u.c.

Gumijas pārstrādes laikā darba vides un ventilācijas gaisu piesārņo:

 • Gumijas putekļi. Veidojas devulkanizējot gumiju;
 • Plastifikatoru un citu tehnoloģisku piemaisījumu tvaiki un aeirosoli;
 • Toluols
 • Stirols
 • Divinils
 • Izoprēns
 • U.c.

Viskaitīgākie un visgrūtāk izdalāmi no gaisa sastāva minētajā piesārņojuma sarakstā ir plastifikatoru un dažādu tehnoloģisku piemaisījumu tvaiki. Šo savienojumu koncentrācija var sasniegt līdz pat 2000 mg/m3. Darba zonas gaisu ir nepieciešama attīrīšana no toluola, jo lielās koncentrācijās tas neatgriezeniski iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu.

Stirols (vinilbenzols, feniletilēns, etilēnbenzols) C8H8  VAI C6H5CH=CH2 eļļaiņs šķidrums no gaiši dzeltens līdz bezkrāsainam, smarža – salda ;
Bīstamības klase:  2 (Xn, R10 –uzliesmojoša, R10-kaitīga ieelpojot, R36/38 kairinoša acīm un ādai)
Limitētais kaitīguma rādītājs: Reflektīvi-rezorbtīvais;
PDK maks. Vienreizēja : 0.04mg/m3
PDK dienakts vid. 0.002 mg/m3
Normas darbam ASV
Maksimāli pieļaujamās normas: 50ppm: 213 mg/m3
Maksimāla vienreizēja koncentrācija, saskarei ar ādu, ne ilgāk kā 15 minūtes, ne biežāk kā 4 reizes darba dienā: 100ppm; 426 mg/m3
Stirols:  Kairina ādu, acis un elpošanas sistēmu. Šķidruma norīšana vai tvaiku ieelpošana var novest līdz plaušu aspirācijai ar risku iegūt ķīmisku plaušu iekaisumu. Iedarbība izraisa samaņas zudumu. Atkārtota vai ilgstoša saskare ar ādu var izraisīt dermatīti vai ādas sensabilizāciju. Atkārtota vai ilgstoša tvaika ieelpošana var izraisīt astmu. Viela ietekmē centrālās nervu sistēmas darbību. Viela cilvēkam ir kancerogēna.

Darba vides gaisa attīrīšana no stirola monomēriem var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

 • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
 • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Rezultātā daudzu uzņēmēji ir spiesti attīrīt ražošanas procesā piesāŗņoto gaisu no stirola monomēriem, šķaidītāju tvaikiem, aeirosoliem un putekļiem, un tikai tad izvadīt to atmosfērā vai arīõ veidot recirkulācijas sistēmu. No ražošanas telpām piesārņotā gaisa izvadīšana ir nepieciešama drošu darba asptākļu nodrošināšanai darbiniekiem.

Mūšdienās eksistē vairākas tehnoloģijas, kuras spēj attīrīt gaisu no stirola: Adsorbenti (aktivētā ogle), skruberi (novadīšana šķidrumā) , bioloģiskās attīrīšanas sistēmas, oksidēšana, katalītiskā metode, fotokatalītiskā metode un gāzizlādes-katalītiskā metode. Visas iepriekšminētās tehnoloģijas ir ar savām pozitīvām un negatīvām iezīmēm.

Uzņēmumi, kuru darbības nozare ir saistīta ar rūpniecību, kā rezultātā gaisā notiek stirola monomēru vai cita veida gaisa piesārņojuma emisija, ir spiesti meklēt ne tikai darba vides  gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās eksistē vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām gāzēm tostarp arī stiklšķiedras un kompozītmateriālu ražošanas nozarē: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti, gaisa attīrīšanā no stirola un šķīdinātāju tvaikiem, pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Rekomendējam:

 • Gaisa attīrīšana nos tirola monomēriem un šķaidītāju tvaikiem rekomendējam iekārtu: Gāzizlādes konvertes «Yatagan X,X-8000»;
 • Recirkulējošās ventilācijas sistēmās gaisa attīrīšanai gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-200P»vai «Yatagan X,X-2000 P».

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzamsazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādes konverters «Yatagan», lai attīrītu gaisu no stirola monomēriem un šķīdinātāju tvaikiem, tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokomplektēts ar ventilatoru).