Ūdens noteksistēmas


Gaisa attīrīšanas metode ūdens noteksistēmu priekšattīrīšanas un attīrīšanas iekārtās.


Visās pilsētās un daudzās rūpnīcās ir nepieciešamas ūdens attīrīšanas sistēmas un aeironie aprīkojumi, lai attīrītu notekūdeņus. Ūdens attīrīšanas un priekšasttīrīšanas sistēmām ir viena kopīga iezīme- nepatīkama smaka, kas rodas veidojoties organiskiem savienojumiem attīrot ūdeni. Visbiežāk sastopamie savienojumi ir merkaptāni, sērūdeņraži, amonjaks, amīni u.c. – visi šie savienojumi ir ar spēcīgu smaku.

Mūsdienās pastāv vairākās gaisa attīrīšanas iespējas: adsorbējošā metode (ar aktivētu ogli), skruberi (attīrīšana ar šķidrumu palīdzību), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, oksidēšanas metode, katalītiskā, fotokatalītiskā un gāzizlādes-katalītiskā metode. Par gaisa attīrīšanas prioritāro metodi tiek uzskatīta bioloģiskā, bet neskatoties uz visiem «plusiem» šī metode ir apdāvināta ar īpašībām, kuras bioloģiskās attīrīšanas metodi padara «neērtu». Katrai no iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Balstoties uz ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem, kuri tika veikti  Krievijas laboratorijās kā arī dažādās rūpnīcās un uzņēmumos, kas saistīti ar ūdens noteksistēmu attīrīšanu, un kuros tika uzstādīti gāzizlādes konverteri «Yatagan», mēs rekomendējam:

  • Ventilācijas sistēmu gaisa attīrīšanu ar gāzizlādes-katalītisko konverteru «Yatagan X,X-3000BK»;
  • Gaisa attīrīšanu recirkulācijas sistēmās ar Gāzizlādes konverteru «Yatagan X,X-200 P» vai «Yatagan X,X-2000 P»

Lai iepazītos ar atsauksmju lapu, lūdzam sazināties ar mūsu pārdošanas daļas konsultantu.

Gāzizlādes konverteri gaisa attīrīšanai var tikt uzstādīti pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās, recirkulācijas ventilācijas sistēmās, vai arī kā atsevišķa lokāla gaisa attīrīšanas iekārta.

Specializēta gaisa attīrīšanas iekārta gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-3000BK» ir paredzēta gaisa attīrīšanai no kaitīgām un smakojošām gāzēm (merkaptāni, amonjaks, sērūdeņraži, u.c.), kas veidojas ūdens noteksistēmu attīrīšanas un priekšaattīrīšanas iekārtās.

Iekārtas gāzizlādes kovertera «Yatagan X,X-3000BK» atšķīrības no standarta iekārtas:

  1. Korpus un iekšējās iekārtas daļas tiek ražotas no īpaša skābes izturīga nerūsējošā metāla, lai izvairītos no korozijas agresīva kondesnāta veidošanās gadījumā iekārtas iekšpusē.
  2. Palielināta līdz pat 3 reizēm gāzizlādes pakāpe, ar mērķi pēc iespējas pilnīgāka gaisa attīrīšana no nepatīkamo smaku veidojošajiem savienojumiem.
  3. Izmainīti energopārveidotāji no 707 tipauz 505 tipu, lai nodrošinātu stabilu iekārtas darbību ar mitru gaisu.
  4. Izmainīts elektrodu novietojums no horizontāla stāvokļa uz vertikālu, lai izvairītos no agresīva kondesāta un netīrumu krāšanos uz tiem.
  5. Kasete GRJA novietota iekārtas iekšpusē ar slīpumu 10° pret vertikālo asi, lai novadītu kondensātu.
  6. Speciālo priekšattīrīšanas filtru izmantošana nodrošina mitra gaisa attīrīšanu.

Gāzizlādes konvertera «Yatgan X,X – 3000BK» izmantošanas priekšrocības:

! Ierīce gāzizlādes konverters «Yatagan X,X-3000BK» ir īpaši izstrādās notekūdeņu attīrīšanas  uzņēmumiem un ir paredzēts gaisa attīrīšanai, kura mitrums sastāda līdz pat 100% ,kā arī darbību agresīvā vidē.

! Gāzizlādes konverters «Yatagan X,X – 3000BK» nav aprīkots ar maināmām detaļām (nav nolietojamu detaļu), nav atkarīgs no attīrāmā gaisa sākotnējās tīrības pakāpes, nav vajadzīga patstāvīga kontrole un bieža apkalpošana, piemīt nelieli gabarīti un svars, neliels elektroenerģijas patēriņš.