Gaisa attīrīšana no tabakas dūmiemPraktiski ikviena mūsdienu rūpniecība noved pie kaitīgu vai smakojošu gāzu izdalīšanos gan darba vidē, gan atmosfērā. Emisionēto gāzveida savienojumu daudzveidība ir ļoti plaša, tādēļ visu savienojumu nosaukšana ir maznozīmīga. Svarīgākais ir tas, ka daudzi no šiem savienojumiem ir bīstami, kaut arī nav ne redzami, ne sajūtami ar ožu.

Darba vides gaisa attīrīšana un dezodorācija var tikt veikta ar vienkāršu nosūces ventilācijas sistēmu – novadot piesārņotu gaisu apkārtējā vidē. Izmantojot šo metodi ir jāsaskaras ar divām būtiskām sistēmas nepilnībām:

  • Nepieciešama pieplūdes ventilācijas sistēma, ar kuras palīdzību gaiss pieplūst telpām un tas ir jāsilda;
  • Valsts un starptautisko normatīvo aktu noteiktie gaisa kvalitātes kritēriji un pieļaujamā piesārņojošo vielu emisija gaisā.

Uzņēmumi, kuru darbība ir saistīta ar rūpniecisku darbību vai cita veida gaisa piesārņojuma veicinošu darbību ir spiesti meklēt ne tikai darba vides  gaisa attīrīšanas, bet arī rūpniecisko ventilācijas izmešu attīrīšanas un dezodorācijas iespējas.

Mūsdienās ir vairākas tehnoloģiskas iespējas gaisa attīrīšanai no kaitīgām un smakojošām gāzēm: adsorbējošā (ar aktivētās ogles palīdzību), skruberi ( kaitīgās gāzes tiek novadītas šķidrumā), bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, afterburning (galējā oksidācija), katalītiskā un gāzizlādes – katalītiskā. Visām iepriekšminētajām metodēm ir sava pozitīvā un negatīvā puse.

Uzņēmums OOO «Ekopromika» ir izstrādājusi un ražo speciālu iekārtu kompleksu gaisa attīrīšanai no gāzēm un tvaikiem – gāzizlādes konverteri «Yatagan». Iekārta ir optimāls risinājums attiecībā «cena – kvalitāte» un «efektivitāte – iekārtas izmērs». Praktiski tai nav maināmu detaļu, nav nepieciešama galaproduktu pārstrāde un tā ir ļoti lēta ekspluatācijā.

Efektivitāte  – gāzizlādes konvertera «Yatagan» darbības efektivitāti pierāda daudzie mērījumi gan laboratorijās, gan arī rūpnieciskos uzņēmumos, kuros tie ir uzstādīti.

Pamatojoties uz gāzizlādes konvertera «Yatagan» ekspluatācijas pieredzi un izmeklējumiem rūpnieciskos uzņēmumos, mēs varam piedāvāt atbilstošāko no gaisa attīrīšanas iespējām. Ja ir radušās nestandarta problēmas, mēs varam izstrādāt īpašu piedāvājumu tieši Jūsu situācijai.

Mūsu speciālisti ar  gāzizlādes konvertera «Yatagan»palīdzību risina sekojošus uzdevumus:

  1. Ventilācijas izplūdes sistēmas gaisa attīrīšana no kaitīgām un smakojošām organiskām gāzēm un tvaikiem (attīrīšana no amonjaka, stirola, formaldehīdiem, izopropanola, toluola, merkaptāniem, sērūdeņraža, dimetiletilamīna, skatola u.c.);
  2. Gaisa attīrīšana recirkulācijas sistēmā no kaitīgām un smakojošām gāzēm, aeirosoliem, dūmiem, putekļiem un šķiedrām;
  3. Darba vides gaisa attīrīšana no kaitīgām un smakojošām organiskas dabas gāzēm, tvaikiem, sērūdeņraža, dūmiem, aeirosoliem utml. savienojumiem;
  4. Ventilācijas pieplūdes sistēmas gaisa attīrīšana no kaitīgām un smakojošām gāzēm un tvaikiem, automašīnu izplūdes gāzēm, dūmiem, aeirosoliem un citām smakām;
  5. Gaisa sterilizācija( pieplūdessistēmas, gaissdarbavidē un gaissrecirkulācijassistēmās).

Lai iepazītos ar references lapu, lūdzam sazināties ar pārdošanas daļas konsultantu:

Gāzizlādeskonverters « Yatagan» tiek uzstādīts kā pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēmās tā arī ir iespēja to uzstādīt lokāli ( ja tiek nokomplektēts ar ventilatoru).